Pomóż credit card
Wpłata
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ
Wybierz kwotę darowizny:
Wpłata
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ PRZY POMOCY BLIKA
1.Wybierz kwotę darowizny:
2.Wpisz kod i zapłać z blikiem:
Wpłata
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ PRZY POMOCY WIADOMOŚCI SMS
Jeśli kochasz zwierzęta, wyślij SMS o treści CENTAURUS (numer uzależniony jest od kwoty, którą chcesz wesprzeć naszą Fundację):
- pod numer 74444 (koszt 4,92 zł z VAT),
- pod numer 79799 (koszt 11,07 zł z VAT),
- pod numer 91979 (koszt 23,37 zł z VAT),
- pod numer 92579 (koszt 30, 75 zł z VAT).

Dziękujemy. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
Regulamin akcji
Kochaj Mądrze

§1. Niniejsza akcja prowadzona jest w ramach kampanii Kochaj Mądrze.
§2. Organizatorem kampanii społecznej Kochaj Mądrze jest Fundacja Centaurus – Międzynarodową Organizacją na rzecz Zwierząt i Ekologii z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska 6-8; 52-314 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147
§3. W ramach kampanii „Kochaj Mądrze” skupiono się realizacji wielu celów – które nie tylko pomogą uratować zwierzęta ale również dowieźć do weterynarza, wyleczyć, rehabilitować i zapewnić godne życie podopiecznym Fundacji w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz prywatnych pensjonatach. Samo wykupienie zwierzęcia jest bowiem początkowym etapem związanym z jego ratowaniem, który obejmuje: transport, diagnostykę, leczenie, rehabilitację, utrzymanie itd. – niejednokrotnie przez kilkanaście lat. Ratowanie zwierząt nie kończy się więc w momencie ich wykupu. Na tym etapie proces dopiero się zaczyna.
Co więcej – a może nawet po pierwsze – etap ratowania zwierząt zaczyna się od budzenia w świadomości społecznej informacji o stanie zwierząt. Stąd też, celem kampanii społecznej jest również kampania informacyjna oraz prawna.
§4. W przypadku zebrania środków objętych daną akcją (np. wykupienie konia, psa, zakupienie leków), nadwyżka środków przekazanych przez darczyńców – z uwagi na istotną zmianę stosunków – przeznaczona zostanie na cele statutowe oraz rozliczona zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, na co każdoczesny wspierający akcję darczyńca wyraża zgodę.
§5. Historie przedstawiające losy zwierząt w treściach kampanii pochodzą z opowieści osób trzecich i zostały przygotowane w oparciu o informacje zasłyszane od osób sprzedających, pośredniczących w sprzedaży zwierząt Fundacji lub alarmujących Fundację o niepokojących zdarzeniach z udziałem zwierząt. Wszelkie podobieństwo osób, historii i zdarzeń może okazać się przypadkowe za co Fundacja nie ponosi odpowiedzialności.
§6. W sprawach nieuregulowanych w treści regulaminu zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.
§7. Zmiana Regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego uchwalenia.
§8. Traci moc uchwała Zarządu Fundacji Centaurus z dnia 10 lutego 2017 r. Regulamin akcji prowadzonej w ramach kampanii społecznej „Kochaj mądrze”.