fbpx
Aktualności

Udało się! „Siarzewo” zatrzymane

3 września 2021 No Comments
WSTECZ

Minister Klimatu i Środowiska, Michał Kurtyka podjął decyzję, na którą czekali wszyscy, którym dobro Wisły nie jest obojętne.

Baner akcji Stop SiarzewoPlan pod nazwą „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” był na ustach rządzących, lobbystów i organizacji ekologicznych już od 20 lat. Jednak dopiero w 2017 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała pozytywną opinię środowiskową w tej sprawie. Głównym celem przedsięwzięcia miało być przeciwdziałanie powodziom oraz uratowanie tamy we Włocławku  przed zniszczeniem. Odwołania od tej decyzji złożyło wiele organizacji ekologicznych. Przeciwnicy budowy stopnia na Wiśle podkreślali, że bariera na rzece nie zmniejszy w istotny sposób zagrożenia powodziowego, a stanowi poważne niebezpieczeństwo dla otoczenia rzeki i środowiska naturalnego. Ogłoszenie ostatecznego wyroku dla Wisły było odraczane wiele razy. Aż do teraz.

Minister Michał Kurtyka uchylił w całości decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu i tym samym zablokował inwestycję planowaną na Wiśle. Informacja na ten temat pojawiła się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Sprawa trafi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który musi ją ponownie rozpoznać. Początek budowy bariery wodnej był zaplanowany na przełom 2023 i 2024 roku. Koniec inwestycji nastąpić miał w 2029 roku, a wyceniono go na 4,5 miliarda zł.

Według Ministra Kurtyki, organ I instancji, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, dopuścił się wielu uchybień. Oprócz wątpliwego zakresu i kompletności przeprowadzonej oceny wpływu inwestycji na środowisko naturalne oraz nierzetelnie opracowanych kompensacji dla środowiska naturalnego, Minister zwrócił również uwagę na szereg proceduralnych nieprawidłowości w postępowaniu RDOŚ w Bydgoszczy, takich jak nierzetelne informowanie opinii publicznej o prowadzonym postępowaniu. W części gmin objętych oddziaływaniem inwestycji, obwieszczenia były niekompletne albo w ogóle nie były dostarczone. Takie działanie stanowi podważenie zasady zaufania do władzy publicznej.

Podsumowując, decyzja pierwszej instancji naruszyła szereg artykułów ustawy o ochronie środowiska,  jak również wiele paragrafów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Dzięki decyzji Ministra Klimatu i Środowiska Wisła jest bezpieczna. Ale tylko na razie. Nie rozstrzyga to ostatecznie sprawy budowy stopnia, a jedynie opóźnia przedsięwzięcie. Projekt będzie rozpatrywany ponownie i bardzo możliwe jest, że nastąpią koleje próby zabudowy rzeki w tamtym regionie. Fundacja Centaurus nie godzi się na to.

Jeśli i Ty chcesz wesprzeć walkę o Wisłę i jej bezpieczeństwo podpisz naszą petycję „Stop Siarzewo”
PODPISZ PETYCJĘ

Zobacz zasady ochrony danych osobowych CZYTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close