Fundacja Centaurus

ul. Wałbrzyska 6-8
52-314 Wrocław
NIP: 898-209-31-47
KRS: 0000257551
REGON: 020319750
[email protected]
www.centaurus.org.pl

Regulamin akcji prowadzonej w ramach kampanii społecznej „Kochaj mądrze”

§1.
Niniejsza akcja prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodekscywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
§2.
W ramach kampanii „Kochaj mądrze” skupiono się realizacji wielu celów – które nie tylko pomogą uratować ale również dowieźć do weterynarza, wyleczyć, rehabilitować i zapewnić godne życie podopiecznym Fundacji w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz prywatnych pensjonatach. Samo wykupienie zwierzęcia jest bowiem początkowym etapem związanym z jego ratowaniem, który obejmuje: transport, diagnostykę, leczenie, rehabilitację, utrzymanie itd. – niejednokrotnie przez kilkanaście lat. Ratowanie zwierząt nie kończy się więc w momencie ich wykupu. Na tym etapie proces dopiero się zaczyna.
Co więcej – a może nawet po pierwsze – etap ratowania zwierząt zaczyna się od budzenia w świadomości społecznej informacji o stanie zwierząt. Stąd też, celem kampanii społecznej jest również kampania informacyjna.
§3.
W przypadku zebrania środków objętych daną akcją (np. wykupienie konia, psa, zakupienie leków), nadwyżka środków przekazanych przez darczyńców – z uwagi na istotną zmianę stosunków – przeznaczona zostanie na cele określone w §2 oraz rozliczona zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, na co każdoczesny wspierający akcję darczyńca wyraża zgodę.
§4.
Dla zapewnienia transparentności wydatkowania zebranych środków, sukcesywnie i systematycznie publikuje się na stronie www Fundacji sprawozdania z kampanii społecznej „Kochaj mądrze”.