fbpx
Aktualności

Dolina dolnej Wisły

7 czerwca 2021 No Comments
WSTECZ

DOLINA DOLNEJ WISŁY (NATURA2000) to obszar, który obejmuje odcinek doliny Wisły o długości 257 km, położony pomiędzy mostem drogowym we Włocławku (679 km biegu rzeki), a śluzą w Przegalinie (936 km biegu rzeki). Jego powierzchnia wynosi 33559,04 ha. Dolina ta jest różnorodna pod względem siedlisk i występowania wielu gatunków roślin. Jest to miejsce wędrówki zwierząt, głównie ptaków. Rzeka płynie w naturalnym korycie prawie na całym odcinku, z namuliskami, łachami piaszczystymi i wysepkami. W dolinie zachowane są starorzecza i niewielkie torfowiska niskie. Brzegi pokryte są mozaiką zarośli wierzbowych i lasów łęgowych, a także pól uprawnych i pastwisk.

Mimo, że awifauna obszaru nie jest całkowicie poznana wiadomo, że gniazduje tu ok.180 gatunków. To bezpieczny obszar dla ptaków o randze europejskiej. Występuje tam ich co najmniej 44 gatunki. Teren stanowi bardzo ważną ostoję zarówno dla ptaków migrujących i zimujących. Na wysokie walory przyrodnicze i duże znaczenie tego obszaru jako ostoi ptaków wodno-błotnych wpływa obecność mozaiki siedlisk nadrzecznych. Szczególne znaczenie mają wyspy i namuliska, które zapewniają miejsca lęgowe. W okresie wędrówek ptaki wodno-błotne występują w obrębie obszaru w bardzo dużych koncentracjach – do 50 000 osobników. Obszar ten stwarza ptakom dobre miejsce do bytowania i żerowania. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków takich jak: bielik, gęś, nurogęś, ohar, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna, zimorodek, ostrygojad, bielaczek. W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje także derkacz, mewa czarnogłowa, sieweczka rzeczna. Obszar wykorzystywany jest przez ptaki w okresie lęgowym jako miejsce lęgowe, w okresie przelotów jesiennych i wiosennych jako ważny szlak migracyjny i miejsce odpoczynku, a w miesiącach zimowych jako zimowisko. Można zaobserwować tam niekończące się klucze gęsi, jak i żurawi lecących wzdłuż doliny rzeki. W czasie zimy to ważne miejsce ich bytowania. Dlatego, podczas mroźnych zim, można spotkać tam duże koncentracje głównie kaczek i grążyc. Ich liczba w stadzie dochodzi często do nawet kilu tysięcy osobników. Wisła to dla nich jedna z ostatnich niezamarzniętych cieków wodnych. Dzięki temu mogą przetrwać bezpiecznie zimę. Zimą łatwo spotkać tam również duże koncentracje bielików. Obszar ten, podobnie jak dla kaczek czy grążyć, umożliwia im przeżyć zimę. Ze względu na zmniejszającą się liczbę siedlisk, gatunki związane bezpośrednio z korytem rzeki należą w większości do gatunków zagrożonych w skali kraju jak i Europy.

Na obszarze tym znajduje się 14 rezerwatów przyrody, 97 pomników przyrody ożywionej i 4 obiekty przyrody nieożywionej (2 źródła, jaskinia i głaz narzutowy). Cenne są także osadniki holenderskie (oleandry). Wśród siedlisk na obszarze doliny, największy udział posiadają tereny rolnicze (37%), następnie wody śródlądowe (stojące i płynące – 35%), łąki i zarośla (19%), lasy liściaste (5%), lasy iglaste (2%), oraz sady (2%). Do najcenniejszych zbiorowisk roślinnych w Dolinie należą różne typy łęgów oraz murawy kserotermiczne. Flora roślin naczyniowych liczy ok. 1350 gatunków. Występują liczne gatunki roślin zagrożonych i prawnie chronionych.

Bogata fauna innych zwierząt kręgowych, bogata flora roślin naczyniowych – ok.1350 gatunków – z licznymi gatunkami zagrożonymi i prawnie chronionymi, silnie zróżnicowane zbiorowiska roślinne, w tym zachowane różne typy łęgów, a także cenne murawy kserotermiczne wskazują na bardzo wysoką wartość przyrodniczą tego obszaru.

Darowizna na Folwark

Czekają na Twój gest!

ApeleObecnie ratowaneSamicaWszystkie
24 czerwca 2021

Karolinka

Karolinka wzdryga się na dźwięk otwieranych drzwi. Ma tylko jedno sprawne oko, na drugie widzi niewiele. Przekręca głowę i bacznie obserwuje, co chcemy od niej i jej dziecka. Na koślawych,…
CZYTAJ DALEJ
ApeleObecnie ratowaneSamicaWszystkie
22 czerwca 2021

Szkiełka

Czas, jaki został koniom, które mają wyrok śmierci, odmierza się wagą i miarkami owsa. Te utuczone jadą do rzeźni na już, te, na które jak mówią handlarze "można jeszcze wrzucić…
CZYTAJ DALEJ
ApeleObecnie ratowaneSamicaWszystkie
21 czerwca 2021

Ciapka

Kochana Ciapko. Przepraszamy, że po latach pracy dla człowieka masz handlarski sznur na głowie i kilka dni życia. Przepraszamy, że masz zaprowadzić swoje własne dziecko na rzeź. Nie możesz nic…
CZYTAJ DALEJ
ApeleObecnie ratowaneSamicaWszystkie
21 czerwca 2021

Maja

Patrzysz na zrozpaczoną Maję karmiącą swoje ukochane dziecko i wiesz, że życie dla nich się już skończyło. Dla nich rozpoczęło się już umieranie. Ich zegar niebawem zakończy odliczanie. Z hukiem…
CZYTAJ DALEJ

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie zwierząt, przyrody i ekologii.
Zapisz się do naszego newslettera!

Zobacz zasady ochrony danych osobowych CZYTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close